Prieš nemažai metų (gal kokius 5-6) kilo mintis pažiūrinėti, kokius duomenis apie pomidorus renka Lietuvos Statistikos departamentas. Iš to gimė nedidelis straipsnis. Nusprendžiau pažiūrėti, kas naujo dabar. Šį kartą,kaip ir aną, pastebėjau, kad duomenys dažniausiai yra metų ar kelių senumo. Tik apie kainas galima rasti naujausius skaičius. Tad kviečiu užmesti akį į pomidorinius skaičius :) Komentaruose pateikiu tik savo pastebėjimus, Jūs gal būt įžvelgsite ir daugiau tendencijų ar padarysite kitokias išvadas.

Kaina

Tai turbūt vienas įdomesnių rodiklių :) Rasti duomenys nuo 2016 pradžios. Grafike vaizduojamos vidutinės kainos eurais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Ant Vilniaus kreivės surašytos konkrečios kainos dėl aiškesnio grafiko vaizdo, kitas kainas reikėtų žiūrėti pagal "eur/kg" ašį, nes surašius visas kainas ant kreivių, labai sunku sužiūrėti :) Galime pastebėti, kad lyginant 2016 sausį/vasarį ir 2017 sausį/vasarį, kaina yra pakilusi. Vasarą natūralu, kad kaina mažesnė. Kainos svyruoja panašiu tempu, tačiau labai įdomu, kad nuo kovo iki birželio kainos visuose miestuose labai skiriasi. Pvz gegužį žemiau 2 eurų Kaune ir apie 4 eurus Klaipėdoje.

Derlius

Pora grafikų apie pomidorų derlių ir derlingumą Lietuvos apskrityse. Pirmasis rodo kiek derliaus išauginta apskrityje iš viso, antrasis kiek kilogramų hektare išauginama. Abiem atvejais lyderiauja Vilnius ir Kaunas, skirtumai nuo kitų apskričių nemaži. Pvz aukštą derlingumą galima paaiškinti tuo, kad auginimu užsiima didesnės įmonės, kurios gali sau leisti pažangesnes technologijas. Kita vertus Kauno apskrityje duomenys kiekvienais metais labai kinta, užaugina tai daugiau, tai mažiau, įdomu būtų žinoti kodėl.

 

Aprūpinimas daržovėmis

 Šioje kategorijoje pomidorai nebuvo išskirti, tačiau visai įdomu pažvelgti kiek daržovių išauginame, eksportuojame ir importuojame. Kaip matome iki 2006 metų Lietuvoje buvo auginama gan nemažai daržovių, ypač 2003. Tačiau apskritai kiekvienais metais skaičiai labai skirtingi. Ir importas ir ekportas iki 2003 žemas. Nuo 2009 importas ir eksportas smarkiai didėja, kreivės juda beveik kartu, viduje išaugintų daržovių kiekis mažėja. Tokia situacija gali sufleruoti, kad eksportuojami tie patys importuoti produktai.

Antrasis grafikas rodo, kiek daržovių buvo suvartojama Lietuvoje. Išsiskiria 2003-2005 metai, kai vartojimas buvo gan didelis (tuo pačiu laikotarpiu stebimas ir didesnis užaugintas kiekis).